opetus / teaching

(in English below)

Työskentelen kuvataiteilijana ja taideopettajana. Minulle ne ovat samanarvoisia taiteen tekemisen väyliä, joilla on erilaiset tavat, käytännöt ja ympäristöt. Työssäni pyrin tarjoamaan ja haastamaan vaihtoehtoisiin huomaamisen, näkemisen, ymmärtämisen ja toimimisen tapoihin. Erityisen kiinnostunut olen kriittisestä ajattelusta ja sen harjoittamisesta kuvantekemisen keinoin.

Opetan useissa opistoissa sekä järjestän taidekursseja Turun saaristoon yhteistyössä Saaristopolku Oyn kanssa. Lisäksi opiskelen kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa.

Kuvia kursseilta täällä

//I work as a visual artist and art teacher. For me they are both equal ways for making art, just with different means, practicalities and surroundings. In my work I aim to provide and challenge for alternative ways of noticing, seeing, understanding and acting. I’m especially interested in critical thinking and practicing it by the means of making pictures.

I teach in several community colleges and organize art courses to archipelago of Turku in the co-operation with Saaristopolku Oyn kanssa. I study in the master program of art education in Aalto University.

Pictures from the courses here

etusivu / home